За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і фізична особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту http://styles.ua.

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту http://styles.ua і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках http://styles.ua, приймають умови цього Договору про наступне.

Загальні поняття.

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті http://styles.ua і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті http://styles.ua, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Відвідувачам / Користувачам / Покупцям.

«Відвідувач» - будь-яка особа, що прийшло на Веб-сайт http://styles.ua без мети розміщення Замовлення.

«Користувач» - будь-яка особа, відвідувач Веб-сайту, що приймає умови Договору публічної оферти і, має намір придбати той чи інший Товар на Веб-сайті http://styles.ua.

«Покупець» - Користувач, що розмістив Замовлення на Веб-сайті http://styles.ua з метою придбання товару для особистих потреб.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Веб-сайту http://styles.ua мають намір його продати.

«Гарант» - Законний власник Веб-сайту http://styles.ua (далі - Гарант, Оператор, Модератор, Адміністратор). Гарант не є власником, дилером чи розповсюджувачем товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках сайту http://styles.ua, а його положення регулює Положення про веб-сайті.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті http://styles.ua, шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті http://styles.ua розміщено пропозицію Продавця.

«Веб-сайт» - інтернет-сайт, розташований в мережі інтернет за адресою http://styles.ua, де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставки Товарів Покупцям.

«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті http://styles.ua заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

1. Загальні положення.

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту http://styles.ua у відповідному розділі кнопки «КУПИТИ» означає, що Покупець (фізична особа), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальность за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «КУПИТИ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Повідомляючи Продавцю свій e-mail і номер телефону, Відвідувач Веб-сайту / Користувач / Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Відвідувачами Веб-сайту / Користувачами / Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в рамках цього Договору публічної оферти.

2. Предмет договору.

2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту http://styles.ua, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.

2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3. Реєстрація на Веб-сайті.

3.1. Реєстрація на Веб-сайті здійснюється за допомогою форми, розташованої в меню Вхід - Реєстрація.

3.2. Реєстрація на Веб-сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

3.3. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації.

3.4. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Користувачем при реєстрації. У разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Оператора Веб-сайту, направивши відповідний електронний лист за адресою: info@styles.ua.

3.5. Спілкування Користувача / Покупця з операторами Call-центру / менеджерами та іншими представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Строго заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

4. Права і обов'язки продавця.

4.1. Продавець зобов'язаний:

  • виконувати умови цього Договору;
  • передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразка на відповідній сторінці Веб-сайту http://styles.ua, оформленому Замовленню і умов цього Договору;

4.2. Продавець має право:

  • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

  • Wojciechowski Sp. z o.o., Polska, ul.Jacka Malczewskiego 15, 35-114 Rzeszów; NIP: 8133742673
  • або Суб'єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті http://styles.ua Товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.

5. Права і обов'язки покупця.

5.1. Покупець зобов'язаний:

  • ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на Веб-сайті http://styles.ua;
  • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
  • при отриманні Товару у особи, яка реалізує його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

  • оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту http://styles.ua; вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

6. Порядок оформления заказа.

6.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ на соответствующей странице Веб-сайта http://styles.ua путем добавления Товаров в виртуальную корзину с помощью нажатия кнопки «Купить», или сделав заказ по электронной почте, или по номеру телефона, указанном в разделе контактов Веб-сайта http://styles.ua.

6.2. Продавец обеспечивает, но в некоторых случаях не гарантирует наличие на своем складе Товаров, представленных на Веб-сайте Оператора. Сопровождающие Товар фотографии являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. Сопровождающие Товар описания/характеристики не претендуют на исчерпывающую информативность и могут содержать опечатки. Для уточнения информации по Товару Покупатель может обратиться в Службу поддержки. Обновление информации, представленной на Веб-сайте, производится раз в неделю.

6.3. В случае отсутствия заказанных Покупателем Товаров на складе Продавца, Оператор вправе исключить указанный Товар из Заказа / аннулировать Заказ Покупателя, уведомив об этом Покупателя путем направления соответствующего электронного сообщения по адресу, указанному Покупателем при регистрации, звонка или sms.

6.4. Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем.

7. Условия доставки товара.

7.1. Способы, цены, а также примерные сроки доставки Товаров указаны в разделе Сайта «Доставка и сроки» .

7.2. При доставке, Заказ вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному в Заказе в качестве получателя (далее Покупатель и третье лицо именуются «Получатель»). При невозможности получения Заказа, указанными выше лицами, Заказ может быть вручен лицу, который может предоставить сведения о Заказе (номер накладной отправления и/или ФИО Получателя), а также оплатить стоимость Заказа в полном объеме лицу, осуществляющему доставку Заказа.

7.3. Факт получения Товара и отсутствие претензий к качеству Товара, доставляемого Службой доставки (далее Компания-перевозчик), Покупатель подтверждает собственной подписью в товарно-транспортной накладной, декларации Компании-перевозчика, или в расходной накладной при получении Товара. Со своей стороны, Продавец гарантирует отгрузку Товара Компании-перевозчику в количестве, указанном Покупателем, в комплектности согласно спецификации этого Товара и в надлежащем (рабочем) состоянии и качестве.

7.4. В случае отсутствия Покупателя по адресу доставки, указанному в заявке или отказа Покупателя от получения Товара по необоснованным причинам, Товар возвращается в город отправителя, откуда будет возвращен к Продавцу. Сумма, перечисленная Покупателем за посреднические услуги по доставке заказа идет на покрытие транспортных расходов компании-перевозчика.

7.5. Пользователь понимает и соглашается с тем, что: осуществление доставки - отдельная услуга, не являющаяся неотъемлемой частью приобретаемого Покупателем Товара, выполнение которой заканчивается в момент получения Получателем Товара и осуществления платежа за него. Претензии к качеству приобретенного Товара, возникшие после получения и оплаты Товара, рассматриваются в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей» и гарантийными обязательствами Продавца. В связи с этим, приобретение Товара с доставкой не дает Покупателю право требования доставки приобретенного Товара в целях гарантийного обслуживания или замены, не дает возможности осуществлять гарантийное обслуживание или замену Товара посредством выезда к Покупателю и не подразумевает возможность возврата стоимости доставки Товара в случаях, когда Покупатель имеет право на возврат денег за Товар как таковой, в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей».

8. Цена договора и порядок оплаты.

8.1. Цена каждого отдельного Товара определяется Продавцом и указывается на соответствующей странице Веб-сайта http://styles.ua. Цена Договора определяется путем сложения цен всех выбранных Товаров помещенных в виртуальную корзину и цены доставки, которая определяется в зависимости от способа доставки в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Договора.

8.2. Цена Товара указывается на Веб-сайте. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем Товара, Оператор информирует об этом Покупателя для подтверждения Заказа по исправленной цене либо аннулирования Заказа. При невозможности связаться с Покупателем данный Заказ считается аннулированным. Если стоимость посреднических услуг по доставке Заказа была оплачена, Оператор возвращает ее Покупателю тем же способом, которым она была получена.

8.3. Порядок оплаты Заказа выглядит следующим образом:

Покупатель вносит полную или частичную оплату по реквизитам, предоставленным Оператором. Если заказ оформлен в рамках наложенного платежа, остаток стоимости товаров в заказе (за вычетом внесенной ранее предоплаты) оплачивается Покупателем после получения и осмотра посылки в отделении курьерской службы.

8.4. При согласии Продавца, Оператор вправе предоставлять скидки на Товары и устанавливать программу бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и условия начисления указаны на Веб-сайте и могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке.

9. Условия возврата товара.

9.1. Покупатель вправе обменять и/или отказаться от полученного Товара в течение 14 календарных дней со дня получения Товара, не считая дня покупки.

9.2. Если Покупатель намерен вернуть Товар, такой возврат осуществляется в соответствии с разделом Сайта «Замена и возврат» с учетом правил и условий перевозчика или курьера, действующих на территории Украины или на территории другой страны в соответствии с местом совершения получения Товара.

9.3. В случае наличия хотя бы одного из недостатков Товара, Покупатель обязан зафиксировать его в составленном акте произвольной формы. Акт должен быть подписан Покупателем и лицом, осуществившим доставку Товара. По возможности недостатки должны быть зафиксированы средствами фото- или видеосъемки. В течение 1 (одного) дня, Покупатель обязан сообщить менеджеру (представителю Продавца, ответственного за оформление заказа на Товар) о выявленных недостатках и договориться о замене Товара, заполнив при этом рекламационную форму на возврат Товара на сайте http://styles.ua.

9.4. Стороны согласовали, что в случае несоблюдения обязательных требований указанной процедуры, признается получение Покупателем Товара в надлежащем состоянии - без каких-либо механических повреждений и в полной комплектности.

10. Ответственность сторон и разрешение споров.

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим международным и украинским законодательством.

10.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования Товаров, приобретенных через кнопку «Купить» на страницах Веб-сайта http://styles.ua.

10.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствующем суде согласно международному и украинскому материальному и процессуальному праву.

11. Прочие условия договора.

11.1. Информация, предоставляемая Покупателем является конфиденциальной. Информация о Покупателе используется исключительно в целях выполнения его Заказа (отправки сообщения продавцу о заказе Товара, отправки рекламных сообщений и т.д.).

11.2. Собственным акцептированием Договора или регистрацией на Веб-сайте http://styles.ua (заполнение регистрационной анкеты), Покупатель добровольно дает согласие на сбор и обработку своих персональных данных с последующей целью: данные, которые становятся известны, будут использоваться в коммерческих целях, в том числе для обработки заказов на приобретение товаров, получение информации о заказе, рассылки телекоммуникационными средствами связи (электронной почтой, мобильной связью) рекламных и специальных предложений, информации об акциях, розыгрыши или любой другой информации о деятельности Веб-сайта http://styles.ua. Для целей, предусмотренных настоящим пунктом, Покупателю имеют право направляться письма, сообщения и материалы на почтовый адрес e-mail Покупателя, а также отправляться sms-сообщения, осуществляться звонки на указанный в анкете телефонный номер.

11.3. Покупатель дает право осуществлять обработку его персональных данных, в том числе: помещать персональные данные в базы данных (без дополнительного уведомления об этом), осуществлять пожизненное хранение данных, их накопление, обновление, изменение (по мере необходимости). Продавец обязуется обеспечить защиту данных от несанкционированного доступа третьих лиц, не распространять и не передавать данные любой третьей стороне (кроме передачи данных связанным лицам, коммерческим партнерам, лицам, уполномоченным Продавцом на осуществление непосредственной обработки данных для указанных целей, а также на обязательный запрос компетентного государственного органа).

11.4. В случае нежелания получать рассылку, Покупатель имеет право обратиться к Гаранту, написав заявление об отказе от получения рекламных материалов, направив его на почтовый или электронный адрес.

11.5. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставляемой Покупателем при оформлении заказа. Покупатель несет ответственность за достоверность указанной при оформлении заказа информации.

11.6. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.

11.7. К отношениям между Пользователем/Покупателем и Продавцом применяются положения законодательства Украины.

11.8. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Украины.

11.9. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений.