Цим положенням визначається статус і здійснюється освітлення функціонування сайту http://styles.ua в глобальній інформаційній мережі Інтернет.

 

Сайт http://styles.ua створений як маркетинговий інформаційний ресурс з метою взаємообміну інформацією між власниками або розповсюджувачами товарів (далі - Продавці), зображення товарів яких розміщені на відповідних сторінках сайту http://styles.ua, і будь-якими особами, які мають намір придбати зазначені товари (далі - Покупці).

 

Законним власником веб-сайту http://styles.ua є Товариство з обмеженою відповідальністю «СтрітСтайл», далі - Гарант (Оператор, Модератор, Адміністратор).

 

Гарант не є власником, дилером чи розповсюджувачем товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках сайту http://styles.ua.

 

Покупці при придбанні товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках веб-сайту http://styles.ua, і Продавці, які мають намір здійснювати продаж товарів за допомогою веб-сайту http://styles.ua, керуються цим Положенням, Договором публічної оферти, іншими документами, розміщеними на веб-сайті Гаранта.

 

Основні поняття.

 

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті http://styles.ua і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті http://styles.ua, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Відвідувачам/Користувачам/Покупцям.

 

«Відвідувач» - будь-яка особа, що прийшла на Веб-сайт http://styles.ua без мети розміщення Замовлення.

 

«Користувач» - будь-яка особа, відвідувач Веб-сайту, що приймає умови Договору публічної оферти і має намір придбати той чи інший Товар на Веб-сайті http://styles.ua.

 

«Покупець» - Користувач, що розмістив Замовлення на Веб-сайті http://styles.ua з метою придбання Товару для особистих потреб.

 

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Веб-сайту http://styles.ua мають намір його продати.

 

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті http://styles.ua, шляхом додавання його до віртуального кошику і відправки Замовлення.

 

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті http://styles.ua розміщено пропозицію Продавця.

 

«Веб-сайт» - інтернет-сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою http://styles.ua, де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставки Товарів Покупцям.

 

«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті http://styles.ua заявка Покупця на купівлю Товару, адресована до Продавця.

 

1. Загальні положення.

1.1. Договірні відносини між Продавцями і Покупцями оформляються у вигляді Договору публічної оферти, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення Замовлення кнопки «КУПИТИ» означає, що Покупець (фізична особа), згідно з чинним українським законодавством, прийняв умови і порядок оформлення Замовлення, виявив бажання придбати Товар у Продавця на умовах, визначених у Договорі публічної оферти.

1.2. Зразок Договору публічної оферти розміщений на Веб-сайті Гаранта, і його застосування є обов'язковим для всіх Продавців, які мають намір здійснювати продаж товарів за допомогою Веб-сайту http://styles.ua.

2. Предмет регулювання.

2.1. Гарант передає Продавцю інформацію на основі Замовлення, оформленого Покупцем на Веб-сайті Гаранта, і забезпечує застосування Продавцями Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://styles.ua.

3. Права і обов'язки гаранта.

3.1. Гарант виконує всі необхідні дії, спрямовані на передачу Замовлення Покупця Продавцю Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті Гаранта.

3.2. Гарант забезпечує застосування Продавцями Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://styles.ua.

3.3. Гарант має право в односторонньому порядку припинити розміщення пропозицій Продавця про придбання Товару в разі порушення останнім умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, які розміщені на Веб-сайті Гаранта.

3.4. Гарант має право в односторонньому порядку припинити передачу Замовлення Покупця в разі порушення останнім умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, які розміщені на Веб-сайті Гаранта.

3.5. Гарант залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Положення з публікацією його на Веб-сайті http://styles.ua.

4. Права і обов'язки покупця.

4.1. Покупець ознайомлюється з інформацією про Товар, порядок його замовлення, іншою інформацією, яка розміщена на Веб-сайті Гаранта, і діє згідно з умовами цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, які розміщені на Веб-сайті Гаранта.

4.2. Покупець має право відповідно до цього Положення оформити Замовлення на Веб-сайті Гаранта, вимагати його передачі Продавцю, а від Продавця має право вимагати дотримання положень Договору публічної оферти.

5. Права і обов'язки продавця.

5.1. Продавець має право отримати Замовлення Покупця, а від Покупця має право вимагати дотримання положень Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://styles.ua.

6. Порядок оформлення замовлення.

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення шляхом додавання обраних ним Товарів до віртуального «Кошика» шляхом натискання кнопки «Купити», або зробивши замовлення по електронній пошті або по номеру телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту http://styles.ua.

6.2. Термін формування Замовлення для передачі його Продавцю до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення відправлене у вихідний або святковий день, термін його формування починається з першого, після вихідного, робочого дня.

7. Гарантії.

7.1. Продавець підтверджує, що зображення Товару, розміщеного на відповідних сторінках Веб-сайту http://styles.ua, повністю відповідають і є ідентичними Товару, що є у Продавця.

7.2. Гарант підтверджує, що на телефонне звернення Покупцеві буде надана вся інформація про терміни доставки Товару Продавцем.

7.3. Покупець підтверджує, що зазначена при реєстрації на Веб-сайті та оформленні Замовлення інформація є достовірною.

8. Відповідальність і вирішення спорів.

8.1. Гарант не відповідає за недоліки Товару за якістю, комплектністю, а також не здійснює його гарантійне обслуговування, якщо таке передбачено. Всі вищезазначені питання вирішуються безпосередньо між Покупцем і Продавцем.

8.2. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають між Покупцем і Продавцем в процесі купівлі-продажу Товарів, після їх доставки Продавцем і отримання Покупцем, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди вирішуються у відповідному суді згідно з матеріальним і процесуальним правом України.

9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Гарант не несе відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем Гаранта. До форс-мажорних обставин належать, в тому числі, але не виключно: природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, втрата товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілення, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль).

10. Конфіденційність і персональні дані.

10.1. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Гарант використовує інформацію про Покупця виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення Продавцю про замовлення Товару, розсилки рекламних повідомлень і т.д.).

10.2. Власним акцептуванням пропозиції Продавця або реєстрацією на Веб-сайті http://styles.ua (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних Гарантом з подальшою метою: дані, які стають відомі Гаранту, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про Замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту http://styles.ua.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Гарант має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер і передавати їх Продавцям, якщо це необхідно для виконання Замовлення Покупця.

Покупець дає право Гаранту здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Гаранта (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Гарант зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Гарантом на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

10.3. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Гаранта, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

10.4. Гарант не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при реєстрації на Веб-сайті та оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при реєстрації на Веб-сайті та при оформленні Замовлення.